bppsdmp@pertanian.go.id

Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pendidikan

Eselon 3

Nama:

Dr Ismaya Nita Rianti Parawan, S.P, M.Si

Alamat :

Jl. Harsono RM. No. 3, Gd. D Lt.5-7, Ragunan-Jakarta 12550, Indonesia

Pendidikan Terakhir:

Doktor (S3) - Univ. Hasanuddin

Deskripsi Singkat :