bppsdmp@pertanian.go.id

Kepala Subbidang Kelembagaan Pendidikan

Eselon 4

Nama:

Vitri Aryanti, S.P., M.M.

Alamat :

Jl. Harsono RM. No. 3, Gd. D Lt.5-7, Ragunan-Jakarta 12550, Indonesia

Pendidikan Terakhir:

S2 - Univ. Pancasila

Deskripsi Singkat :