bppsdmp@pertanian.go.id

Kepala Subbidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan

Eselon 4

Nama:

Ir Siti Aminah, MM

Alamat :

Jl. Harsono RM. No. 3, Gd. D Lt.5-7, Ragunan-Jakarta 12550, Indonesia

Pendidikan Terakhir:

S2 - STIE IPWIJA

Deskripsi Singkat :