bppsdmp@pertanian.go.id

Kepala Subbidang Kurikulum dan Sistem Pembelajaran

Eselon 4

Nama:

Dr. Yoyon Haryanto, S.ST, MP

Alamat :

Jl. Harsono RM. No. 3, Gd. D Lt.5-7, Ragunan-Jakarta 12550, Indonesia

Pendidikan Terakhir:

S3

Deskripsi Singkat :