bppsdmp@pertanian.go.id

Kepala Subbidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani

Eselon 4

Nama:

Dr. Dwi Hayanti, M.Si.

Alamat :

Jl. Harsono RM. No. 3, Gd. D Lt.5-7, Ragunan-Jakarta 12550, Indonesia

Pendidikan Terakhir:

S3

Deskripsi Singkat :